|| ENGLISH | DEUTSCH ||

O firmě
Novodobá historie firmy se začala odehrávat v roce 1989 a dá se tedy říci, že není na trhu žádným nováčkem. Právě v tomto roce se rozhoduje pan František Slánský obnovit zámečnickou výrobu v původních dílnách na Mělníce nejdříve pod značkou Mekap s.r.o. a později jako Firma Slánský - zámečnictví - kovovýroba.

Organizační struktura firmy

František Slánský - vedení firmy Mělník
Ing. Pavel Štyler - vedoucí výroby Mělník
Jaromír Matyáš - vedoucí montážních prací

Z této struktury je zřejmé, že celá firma je rozdělena na dvě organizační složky a to složku výrobní a montážní.

Výrobní složka
Je umístěna v dílnách na Mělníce a má za úkol zajišťovat výrobu ocelových prvků dle požadavků zákazníků. Další funkcí této výroby je příprava pro montážní práce.

Montážní složka
Má za úkol zajišťovat montážní práce dle požadavků zákazníků a to na celém území ČR a i v zahraničí. Jedná se především o zákazníky z řad průmyslových provozů od energetiky až po potravinářství.

Je zřejmé, že obě složky spolu úzce spolupracují a doplňují se.